Zorgpartijen tekenen intentieverklaring: ‘Behandel verslaving als een ziekte’

Zorgpartijen tekenen intentieverklaring: ‘Behandel verslaving als een ziekte’
Veertien zorgpartijen, waaronder de NFU, tekenden woensdag 5 februari 2020 de intentieverklaring ‘Behandel verslaving als een ziekte’. Hiermee beloven zij zich hard te maken voor een gezond en veilig werk- en leerklimaat voor zorgprofessionals waarin verslaving als ziekte wordt behandeld en middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn.
6 februari 2020

Behandel verslaving als een ziekte
Verslaving is een te behandelen ziekte die iedereen – dus ook zorgprofessionals – kan overkomen. Middelengebruik en verslaving zijn van invloed op iemands functioneren en gezondheid en gaan daarom niet samen met werk. Het is belangrijk mensen die hiermee te maken hebben zo goed en zo vroeg mogelijk te begeleiden en behandelen. Mensen met een verslaving durven zich vaak – uit angst of schaamte – niet over hun ziekte te uiten. Het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving waarin middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn, is belangrijk om het taboe te doorbreken. Naast ziekte en uitval, is er bij zorgverleners een risico voor de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Door hen vroegtijdig een helpende hand te bieden, worden de gezondheid van de zorgprofessional en de patiëntveiligheid geborgd.  

Wij zetten het op de agenda
Met het ondertekenen van de intentieverklaring is een brede beweging in de zorg in gang gezet met als gezamenlijk doel dat verslaving als behandelbare ziekte wordt gezien én hiernaar wordt gehandeld. KNMG, GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland, Ineen, NFU, NVZ, Verslavingskunde Nederland, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LVVP, NAPA en NIP hebben de intentieverklaring ondertekend. Het initiatief wordt mede ondersteund door IGJ en VWS.

De ondertekening vond plaats tijdens de bijeenkomst ‘Problematisch middelengebruik en verslaving: waar staat het op de agenda?’ van de KNMG en ABS-artsen. Deelnemers kregen handvatten om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met het bespreekbaar maken van middelengebruik en verslaving.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020