Zorgbonus nog in voorbereiding

Zorgbonus nog in voorbereiding
In juni van dit jaar besloot minister Hugo de Jonge (VWS) medewerkers in de zorg te belonen met een eenmalige bonus van €1.000 netto voor de uitzonderlijke prestatie die ze hebben geleverd tijdens de Corona-pandemie.
7 augustus 2020

Het blijkt voor VWS geen eenvoudige opgaaf om vast te stellen hoe deze bonus bij de juiste mensen terecht kan komen. Dit heeft tot gevolg dat de uitkering van de bonus langer op zich laat wachten dan aanvankelijk gedacht, maar inmiddels komt er wel meer tekening in.

Aanvraagloket in oktober open

De komende weken werkt het ministerie van VWS de regeling nader uit, met inspraak van de sociale partners. Naar verwachting maakt VWS begin september de regeling en begeleidende informatie bekend. Op basis daarvan kunnen de umc’s doorgeven voor hoeveel zorgprofessionals ze de bonus aanvragen. Het kabinet streeft ernaar om het aanvraagloket in oktober 2020 open te stellen. De bonussen zullen namens, en voor rekening van het ministerie via de salarisadministratie van de umc’s aan medewerkers worden uitbetaald.

Voor wie is de bonus bedoeld?

De bonus is bedoeld voor zorgprofessionals en ondersteunend personeel die zich tijdens de periode 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus. Welke beroepen hiervoor volgens het ministerie van VWS in aanmerking komen, is te lezen in bijgaande contourenschets van VWS d.d. 25 juni 2020. De grens wordt gelegd bij een bruto jaarloon van twee keer modaal (€ 73.000) bij een voltijd dienstverband. Medisch specialisten en beroepen behorend tot de mondzorg worden uitgesloten. Dit overzicht is echter nog niet volledig. VWS werkt aan een handreiking waarin zo volledig mogelijk wordt aangegeven welke groepen ervoor in aanmerking komen.

Meer informatie


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020