Vragen over hulpmiddelen COVID-19

Vragen over hulpmiddelen COVID-19
Het Landelijke Consortium Hulpmiddelen is voor leveranciers bereikbaar via e-mail: middelencorona@nfu.nl
25 maart 2020

Aanbod leveranciers
Het mailadres info@lchulpmiddelen.nl is bedoeld voor leveranciers van hulpmiddelen ten behoeve van patiëntenzorg rond COVID-19. Daarbij gaat het om grote partijen, zoals 20.000 mondkapjes of meer.  We zijn erg blij met elk aanbod, maar in verband met grote drukte kunnen we niet garanderen dat alle mailers een persoonlijke reactie ontvangen. Elke mail wordt opgevolgd door een team van experts.

Het gaat om aanbod van:

  • FFP1, FFP2 en FFP3 maskers
  • Schorten
  • Handschoenen
  • Beschermingsbrillen
  • Chirurgische maskers
  • Desinfectantia
  • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
  • Beademingsapparatuur

Om de inzameling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken we géén contact op te nemen over producten die niet op de lijst staan. (Particuliere) aanbieders van kleine partijen beschermingsmiddelen kunnen contact opnemen met het Rode Kruis via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl

Vragen van zorgprofessionals en instellingen over distributie
Vragen over behoefte aan hulpmiddelen en leveringen kunt u via uw regiocoördinator stellen aan uw regionale ROAZ en/of GGD.

Voor overige vragen inkoop door zorgaanbieders en leveranciers
Zorgaanbieders en leveranciers kunnen met overige vragen over inkoop van medische hulpmiddelen terecht bij inkoop@ichulpmiddelen.nl

Gezien het bovenstaande verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om over uw vragen inzake hulpmiddelen COVID-19 geen telefonisch contact te zoeken met de NFU. Dank voor uw begrip.

NFU


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020