VIPP 5 van start

VIPP 5 van start
Op 11 februari 2020 is de nieuwe VIPP-regeling voor medisch specialistische zorg (VIPP 5) gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling start op 12 februari 2020 en loopt tot 1 januari 2023. Belangrijkste uitgangspunten zijn de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
12 februari 2020

Doel VIPP 5
De landelijke Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) helpen om de zorg klaar te maken voor digitale gegevensuitwisseling van medische gegevens. VIPP 5 gaat zich richten op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling: het daadwerkelijk hergebruik van informatie, waarbij eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik het uitgangspunt is. Dit betekent dat de arts de informatie niet meer hoeft over te typen. En dat de patiënt niet bij elke zorgverlener hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. VIPP 5 legt daarnaast de basis voor gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen een instelling en de patiënt via een PGO. Een PGO is een website of app, waarin een patiënt medische gegevens kan beheren en verzamelen en deze ook kan delen met anderen.

Drie modules
De VIPP 5 regeling is opgebouwd uit drie modules:

  • Module A1: Digitale informatie-uitwisseling met PGO
  • Module A2: Informatie-uitwisseling met PGO en patiënt kan informatie terugzenden richting instelling vanuit PGO (tweerichtingsverkeer)
  • Module A3: Digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen

Samenwerking
Om VIPP 5 nog meer kracht bij te zetten trekken NFU, NVZ en ZKN gezamenlijk op om de leden te ondersteunen bij de implementatie van de VIPP 5 doelstellingen. De ondersteuning bestaat vooral uit monitoring, kennisuitwisseling, handvatten voor implementatie, leveranciersmanagement en het borgen van de aansluiting op de andere landelijke VIPP-programma’s die raakvlakken hebben met de VIPP-doelstellingen.

Lees de bekendmaking in de Staatscourant

Lees het persbericht van minister Bruins

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020