Veiligheidscompetenties voor alle zorgprofessionals

Veiligheidscompetenties voor alle zorgprofessionals
De ziekenhuissector zet de volgende stap in het verbeteren van de patiëntveiligheid. Zes veiligheidscompetenties voor (toekomstige) zorgprofessionals zijn ontwikkeld door NFU, NVZ, V&VN en OMS. Op 6 november 2013 dragen deze branche- en koepelorganisaties deze competenties formeel over aan de zorgopleidingen en de Nederlandse ziekenhuizen tijdens de slotmanifestatie VMS Onderwijs.
Persbericht, 
6 november 2013

Van film tot lespakket
De animatiefilm 'Meneer Berghuis maakt zich zorgen; Van blamen en shamen naar veilige zorg' is ontwikkeld om (toekomstige) zorgprofessionals te wijzen op de veiligheidscompetenties. De vier samenwerkende organisaties die de competenties ontwikkeld hebben doen ook een beroep op de zorgprofessionals om hun verantwoordelijkheid te nemen.

De film staat op ikwerkveiligindezorg.nl. Op deze website zijn ook de competenties, een lespakket en promotiematerialen te vinden. Leidinggevenden in de ziekenhuizen of docenten vinden suggesties voor nabespreking van de film. De site biedt zorgmedewerkers verschillende mogelijkheden om collega’s te wijzen op het belang van patiëntveiligheid, de competenties en de film.

Alle zorgonderwijsniveaus
De competenties zijn ontwikkeld in het VMS-project Patiëntveiligheid in Onderwijs & Opleiding vanuit de visie: ‘Iedereen die in de zorg werkt, moet leren risicobewust te zijn en patiëntveilig te denken en te handelen in de praktijk. Zo wordt de kans op onbedoelde schade aan een patiënt zo klein mogelijk. Competent worden in patiëntveiligheid start in het onderwijs, komt terug op de werkvloer en wordt herhaald in alle cursussen en extra opleidingen die zorgprofessionals volgen.’ De zes competenties zijn: bijdragen aan patiëntveiligheidscultuur, multidisciplinair samenwerken, patiëntveilig communiceren, risicobewust handelen, optimaliseren van menselijke- en omgevingsfactoren en actief omgaan met incidenten.

De patiëntveiligheidseisen en de competenties worden nu vastgelegd in curricula en leerlijnen van vijf zorgonderwijsniveaus: mbo, hbo, ziekenhuisopleidingen, basisopleiding geneeskunde en de medisch specialistische vervolgopleidingen.

In de ziekenhuizen zullen kwaliteits- en opleidingscoördinatoren, management en medewerkers via formele lijnen en via mond-tot-mondreclame aandacht gaan besteden aan de competenties.

De veiligheidscompetenties zijn nauw verbonden met de CanMedsrollen die gebruikt worden in medische en verpleegkundige opleidingen en zijn o.a. gebaseerd op The Safety Competentencies. (Canadian Patient Safety Institute CPSI, 2009), de WHO Patient Safety Curriculum Guide. (2011) en de National Patient Safety Education Framework (Australian Council for Safety and Quality in Health Care, 2005).

NFU


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020