Vakbonden reageren op NFU-eindbod cao umc

Op 31 oktober 2018 hebben drie van de vier betrokken vakbonden gereageerd op het NFU-eindbod Cao umc 2018-2020.
1 november 2018

Na raadpleging van hun leden hebben FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Ambtenarencentrum/FBZ ons laten weten in te stemmen met het eindbod van de NFU. Deze vakbonden benadrukken de noodzaak van concrete uitwerking van het eindbod en stellen nader overleg voor. De vierde betrokken vakbond CMHF (waarin vertegenwoordigd de Federatie Medisch Specialisten en NU’91) komt uiterlijk 5 november 2018 met een standpunt. Daarna komt de NFU met verdere berichtgeving.  


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019