Vakbonden en NFU presenteren gezamenlijk plan van aanpak werkdruk

Utrecht, 19 december 2018 - De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de vakbonden hebben vorige maand een cao afgesloten voor de periode 2018-2020. Een belangrijk thema in deze cao is de aanpak van de werkdruk. De vakbonden en NFU zijn overeengekomen hierover verdere afspraken te maken. Vandaag presenteren partijen de gezamenlijke agenda.
19 december 2018

Vakbonden en de NFU hebben een kaderafgesproken voor aanpak van de werkdruk. Dit kader wordt gebruikt als agenda voor het lokale overleg tussen umc en vakbonden. Zo gaan er maatwerkoplossingen per umc ontstaan.

In het kader staan concrete onderwerpen als regeldruk, opleiden, formatieplanning en taakherschikking.

In januari 2019 maken partijen in het LOAZ nadere afspraken over invulling van generatiebeleid op lokaal niveau.

Leon van Halder, voorzitter van de NFU cao-delegatie: “We zijn blij dat we nu samen werken aan oplossingen voor de problemen waar de umc’s voor staan . Het aantal opleidingsplaatsen wordt bijvoorbeeld versneld uitgebreid. En alle overbodige kwaliteitsindicatoren worden in de looptijd van deze cao geschrapt.”

Elise Merlijn namens de centrales: ‘’We hebben mooie eerste stappen gezet. Nu op naar vertalen naar concrete resultaten op de werkvloer. Medewerkers moeten echt iets gaan merken van de afspraken die wij als gezamenlijke centrales met de NFU hebben gemaakt.”

In de umc’s zijn ondertussen tal van activiteiten gaande rond het thema werkdruk.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020