UMC Zorgverzekering verlaagt premie

De premie voor de UMC Zorgverzekering wordt voor 2014 verlaagd. Daarnaast ontvangt elke (premiebetalende) verzekerde in december een premieteruggave van € 60.
Persbericht, 
11 november 2013

Zij krijgen het bedrag in één keer terug op hun rekeningnummer, voor henzelf en voor hun meeverzekerde gezinsleden. In november 2013 ontvangen de verzekerden hierover een brief van hun zorgverzekeraar.

Premiedaling
UMC Zorgverzekering heeft geen winstoogmerk, hierdoor profiteren verzekerden direct van kosten die lager uitvallen dan vooraf begroot. En dat laatste is nu het geval: de gemiddelde zorgkosten in Nederland zijn gedaald. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kosten van geneesmiddelen. Deze voordelen ziet de verzekerde terug in de teruggave voor 2013 en de scherpe premies voor 2014.

Ga naar www.umczorgverzekering.nl voor meer informatie over de premies van 2014 of bel UMC Klantenservice via telefoonnummer 0900 – 8018.


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020