‘Umc-verpleegkundige is de Florence Nightingale 2.0’

‘Umc-verpleegkundige is de Florence Nightingale 2.0’
Op 27 oktober 2016 hield de NFU een ‘Invitational Conference’ over de rol en taak van de verpleegkundige in de universitair medische centra (umc’s). Wat onderscheidt een umc-verpleegkundige nu van een verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis?
10 november 2016

‘De academische zorg is slechts een klein element in de totale zorg. Daar moeten we ons bewust van zijn’, met deze woorden opende Petrie Roodbol, hoogleraar gezondheidswetenschappen bij het UMC Groningen, haar inleiding voor de ‘Invitational Conference’ van de NFU over de zorg en verpleegkunde in umc’s. Er waren zo’n 70 professionals aanwezig, voor het merendeel verpleegkundigen, maar ook directeuren P&O, beleidsmedewerkers, zorgmanagers, hoogleraren verplegingswetenschap, experts van het functiewaarderingssysteem Fuwavaz en een vertegenwoordiger van de umc-cliëntenraden.

Er zijn nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen en de NFU wil graag weten hoe de betrokkenen denken over de rol en taak van de verpleegkundigen in de umc’s. ‘Jullie bijdragen zijn input voor het visiedocument waarmee we tot functieprofielen willen komen’, aldus Joyce Deggens, senior beleidsmedewerker van de NFU. Aan de hand van stellingen gingen de genodigden in kleine groepen in gesprek. De uitkomsten werden daarna plenair besproken en samengevat door de aanwezige hoogleraren.

De umc-verpleegkundige zal moeten functioneren in een breed zorgnetwerk, waarin kennisoverdracht van essentieel belang is, vonden de aanwezigen. Daarnaast is de verpleegkundige verantwoordelijk voor de regie van de behandeling. In een umc is die regiefunctie complex omdat er zeer specialistische zorg wordt verleend en met multidisciplinaire teams gewerkt. ‘De umc-verpleegkundige heeft specialistische kennis nodig, maar blijft generalist’, vat Marieke Schuurmans, hoogleraar verplegingswetenschap bij het Juliuscentrum van het UMC Utrecht, de visies van de groepen samen.

De verpleegkundige in een umc moet alle verschillende talen van de specialisten spreken, heel veel kennis in huis hebben, veel informatie van de dossiers kunnen verwerken, de techniek in de vingers hebben en heel goed kunnen samenwerken. ‘De umc-verpleegkundige is eigenlijk de Florence Nigtingale 2.0: betrokken, gepassioneerd, iemand die pas stopt als het voor elkaar is’, zo vonden de aanwezigen, aldus de Groningse hoogleraar Roodbol. Bovendien moet ze haar rol bevechten. Want in umc’s is het extra lastig om de leiding te nemen en krijgen tussen specialisten.

De aanwezigen vonden ook dat het bestaande onderscheid tussen basis- en regieverpleegkunde moet blijven, aldus Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap bij het Radboudumc. ‘Dat leidt tot betere zorg. Het zou nog beter zijn als er een academische en postacademische verpleegkundige aan de huidige mix wordt toegevoegd. De slagkracht en pro-activiteit op een afdeling wordt daarmee vergroot.’

De volgende ‘Inivitational Conference’ is in het eerste kwartaal van 2017. ‘Dan bespreken we de conceptfunctieprofielen van de verpleegkunde in de umc’s en hebben we waarschijnlijk een goede basis om met die profielen te experimenteren in de umc’s’, aldus Joep van der Velden, projectmanager bij de NFU.

Meer informatie over toekomstbestendige beroepen verpleging en verzorging.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020