Uitloop van onderzoekstrajecten: onderzoeksinstellingen werken aan oplossingen

Uitloop van onderzoekstrajecten: onderzoeksinstellingen werken aan oplossingen
Door de COVID-19-crisis ligt veel onderzoek stil. Onderzoekers hebben geen toegang meer tot labs of collecties, kunnen geen data verzamelen, of zetten zich in het ziekenhuis in. Dit heeft een grote impact op het Nederlandse onderzoek en plaatst onderzoekers voor grote uitdagingen. Samen met het Promovendi Netwerk Nederland en PostdocNL werken VSNU, NFU, NWO en ZonMw aan oplossingen voor de knelpunten die de onderzoekers ervaren.
8 april 2020

De uitgangspunten hierbij zijn dat gezondheid belangrijker is dan onderzoek, dat onderzoek in alle redelijkheid de kans moet krijgen om te worden afgemaakt en dat maatwerk nodig zal zijn om recht te doen aan de diversiteit aan problemen. In het bijgaande statement worden die uitgangspunten uitgebreid toegelicht.

Lees hier het gezamenlijke statement  van VSNU, NFU, NWO en ZonMw (statement in Nederlands en Engels).

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020