Terpstra voorzitter regiegroep vervolgtraject toekomstbestendige beroepen

Terpstra voorzitter regiegroep vervolgtraject toekomstbestendige beroepen
Doekle Terpstra wordt de voorzitter van het project 'Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging'. Minister Schippers van VWS heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) de opdracht gegeven een regiegroep te formeren.
1 september 2016

Het gaat om een vervolgtraject. Het doel van het eerste project was om informatie aan te leveren die nodig is voor het aanpassen van de Wet BIG als het gaat om toekomstbestendige beroepen voor hbo-verpleegkundigen, mbo-verpleegkundigen en verzorgenden. Er zijn beroepsprofielen opgesteld en er is een aanzet gedaan voor een overgangsregeling voor de zittende verpleegkundigen. De nadruk ligt vooral op het maken van onderscheid tussen de drie beroepen.

Wat de doelen zijn van de vervolggroep is nog niet bekend. Binnenkort wordt de eerste bijeenkomst gehouden met afgevaardigden op directieniveau van VWS, CNO, LOOV, MBO-raad, NU’91, FNV, CNV, NPCF, BoZ, Actiz, NFU, NVZ, GGZNL, VGN en V&VN.

Meer informatie
 

NFU


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020