Start tweede fase Citrienfonds (2019-2022)

Start tweede fase Citrienfonds (2019-2022)
Afgelopen week hebben de vier programma’s van het Citrienfonds officieel het startschot gekregen van het ministerie van VWS om de komende vier jaar door te gaan met het implementeren van de behaalde resultaten van afgelopen jaren. Deze resultaten zijn duurzame oplossingen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Dáár waar en door wie dit het best kan en met de juiste informatie. Hiervoor werkt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) met meer dan 70 partijen samen. Het ministerie van VWS heeft hiervoor 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.
16 april 2019

De komende vier jaar staan vier programma’s centraal die als doel hebben de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden. Helen Mertens, voorzitter van de Regiegroep van het Citrienfonds: “De Citrienfondsprogramma’s gaan de komende jaren nog nadrukkelijker samenwerken met patiënten en met stakeholders buiten de umc’s. We kunnen met z’n allen heel veel zaken bedenken, maar implementeren en opschalen vraagt om een goede samenwerking. Daar gaan we ons de komende vier jaar hard voor maken”, zegt Helen Mertens. “Het is belangrijk dat we er niet alleen zijn voor de universitair medische centra, maar voor de hele Nederlandse zorg."

Vier programma’s
De programma’s die de komende jaren door gaan zijn: Registratie aan de Bron (hoe kun je zorginformatie in een keer goed vastleggen zodat je het op verschillende manieren kunt hergebruiken), Regionale oncologienetwerken (op welke manier kun je de beste zorg voor patiënten met kanker organiseren), e-health (e-Health vormt om de zorg makkelijker en toegankelijker te maken) en Doen of Laten? (niet-gepaste zorg terugdringen omdat de meerwaarde ontbreekt).

Het Citrienfonds is een initiatief van de NFU en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Op www.citrienfonds.nl staan alle projecten van het Citrienfonds.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019