Regionale samenwerking brengt de juiste zorg op de juiste plek

Regionale samenwerking brengt de juiste zorg op de juiste plek
Sinds 2015 stimuleert het programma Naar regionale oncologienetwerken de oncologische netwerkzorg. Tientallen projecten bevorderen de samenwerking over de muren van ziekenhuizen heen. Belangrijk, want daardoor kunnen zorgverleners, patiënten en naasten samen betere keuzes maken over de zorg. En nu is er een ambitieuze agenda voor de komende vier jaar, opgesteld samen met de Taskforce Oncologie.
1 oktober 2019

Voordelen van netwerkzorg
Steeds meer zorgaanbieders kiezen voor gezamenlijke kankerzorg. Inmiddels participeren alle acht umc’s en ruim 80 ziekenhuizen in regionale oncologienetwerken. Zorgverleners van verschillende ziekenhuizen overleggen over behandelopties voor individuele patiënten. Daardoor kunnen patiënten, naasten en artsen gezamenlijk een meer afgewogen keuze maken. Wat ook helpt zijn de technologische oplossingen voor het uitwisselen van informatie. Steeds meer ziekenhuizen wisselen digitaal patiëntgegevens uit, uiteraard veilig en volgens de privacyregels. Patiënten weten eerder waar ze aan toe zijn en krijgen sneller zorg.  

Landelijke agenda
Voor nog betere oncologische zorg is een agenda ontwikkeld, samen met de Taskforce Oncologie. Dat is een landelijk overleg waarin de NFU samen met vele andere stakeholders (NFK, NVZ, IKNL, FMS/SONCOS, NHG) werkt aan verdere verbetering van de oncologische zorg. Agendapunten zijn onder meer een passend behandelplan voor iedere patiënt, de digitale uitwisseling van gegevens verder verbeteren, een werkwijze ontwikkelen voor het bepalen van de juiste plek voor individuele zorg en de financiering ervan. Het verbeteren van de palliatieve zorg is ook een belangrijk onderdeel van de agenda.

Lees hier het hele artikel van ZonMw met daarin een interview met programmaleider Hans Nijman en projectleider Ina Wolthers van het project Digitaal Proactief Palliatief Zorgplan.

Lees meer over het programma Naar regionale oncologienetwerken.
Het Citrienfonds is een initiatief van de NFU en ZonMw.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020