Projectgroep nieuw Raamplan Artsopleiding aan de slag

Wat zijn de belangrijkste competenties die de basisarts anno 2025 moet hebben? Het antwoord op deze vraag staat centraal bij de ontwikkeling van het nieuwe Raamplan Artsopleiding. Het raamplan geeft richting aan het Nederlandse geneeskunde onderwijs.
10 januari 2019

Allerlei ontwikkelingen in de zorg, wetenschap en maatschappij maken herziening van het huidige raamplan noodzakelijk. Het NFU-bestuur heeft de projectgroep onder leiding van prof. dr. Roland Laan (Radboudumc Health Academy) gevraagd om voor 1 december 2019 het concept voor het nieuwe raamplan gereed te hebben.

Opdracht
De projectgroep, die eind 2018 is benoemd, bestaat uit een divers gezelschap. Met een rijke verzameling aan expertise en achtergrond die de projectgroepleden meebrengen, verwachten de umc’s een raamplan te ontwikkelen dat past bij de uitdagingen van deze tijd en de nabije toekomst. De projectgroep betrekt bij het advies de laatste inzichten over het veranderende zorglandschap, nieuwe medische ontwikkelingen en de veranderende rol van artsen daarbij.  

Brede samenstelling
Bij de samenstelling van de projectgroep is gezorgd voor spreiding over verschillende disciplines, namelijk huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde, ouderengeneeskunde/geriatrie, verplegingswetenschappen, medische basiswetenschappen en drie ziekenhuisspecialismen: beschouwend, snijdend en diagnostisch. Ook de paramedische beroepsgroep is vertegenwoordigd, net als expertise op het terrein van medisch onderwijs. In de projectgroep zijn verder een student-adviseur, een recent afgestudeerde basisarts en een ‘jonge klare’ (startende medisch specialist) opgenomen. Ook de KNMG, het ministerie van VWS, CRAZ (platform waarin patiënten zijn vertegenwoordigd) en de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs vaardigen een vertegenwoordiger af. De projectgroep zal over specifieke thema’s advies inwinnen bij externe deskundigen en daartoe bijeenkomsten organiseren.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019