Programma NFU e-Health presenteert slimme evidence-based toepassingen en e-Health visie

Programma NFU e-Health presenteert slimme evidence-based toepassingen en e-Health visie
De umc’s - verenigd in de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) - hebben een voortrekkersrol in innovatie en het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg. De umc’s werkten daarom de afgelopen jaren met vele andere partijen samen aan een toekomstbestendige visie op e-Health. En het programma NFU e-Health van het Citrienfonds ondersteunde en ontwikkelde diverse evidence-based e-Health projecten: slimme, technologische toepassingen die de zorg voor de patiënt, hun naasten en zorgverleners makkelijker en toegankelijker maken.
13 december 2018

Visie op e-Health
Dankzij het programma ontwikkelden de umc’s een heldere visie op e-Health. Deze is op 12 december jl. overhandigd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. e-Health staat daarmee bij de umc’s stevig op de kaart in de patiëntenzorg, het medisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Minister Bruins: “de visie is een stevig fundament over hoe informatie-en communicatietechnologie kan bijdragen aan toekomstbestendige zorg in en buiten de umc’s”.

Effectief bewezen e-Health instrumenten
Het programma heeft diverse projecten ondersteund. Dit heeft een groot aantal instrumenten opgeleverd die bijdragen aan veilige zorg op afstand, zoals bijvoorbeeld de Safe@Home app. Hiermee kunnen hoogrisico zwangere vrouwen thuis hun zwangerschap monitoren. En de mobiele toepassing HartWacht: daarmee worden patiënten met een aangeboren hartafwijking wekelijks gemonitord. De app Piekfit helpt om mensen met een verhoogd risico op diabetes om bewuste keuzes te maken bij alle voedingsmiddelen die ze innemen. Na jaren onderzoek binnen het programma is er ook veel kennis over de regierol van de patiënt en wat je wel en niet moet doen om een interventie succesvol te implementeren in de dagelijkse praktijk van een zorginstelling.

e-Health krijgt vaste plek binnen patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek
De patiënt wordt met e-Health in staat gesteld om beter de regie te nemen over zijn of haar gezondheid, ziekte en herstel; e-Health onderwijs heeft een vaste plek in alle opleidingen die de umc’s verzorgen; e-Health initiatieven worden wetenschappelijk bewaakt op praktische toepassing en uitkomsten. Dit zijn een aantal doelen uit de ‘e-Health visie’ van de NFU. Deze visie is een handreiking aan de umc’s om ze te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van verantwoord innoveren van de zorg door middel van het inzetten van e-Health.

Het NFU-programma e-Health wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Het Citrienfonds werkt aan oplossingen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Dáár waar en door wie dit het best kan. En met de juiste informatie. Meer informatie www.citrienfonds.nl

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019