Positieve ervaringen met gedifferentieerde inzet verpleegkundigen

Positieve ervaringen met gedifferentieerde inzet verpleegkundigen
Kwaliteitsverbetering van patiëntenzorg, meer werkplezier en minder werkdruk voor verpleegkundigen en een hechter teamgevoel. Dat zijn belangrijke bevindingen uit de proeftuinen die in de periode januari 2018 tot september 2019 in de Nederlandse umc’s zijn gehouden met gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. De bevindingen zijn samengevat in het rapport 'Verpleegkundige Innovatie & Positionering. Bevindingen en praktijkervaringen uit de proeftuinen van de umc’s'.
3 december 2019

Kwaliteit patiëntenzorg
De proeftuinen waren bedoeld om in de praktijk ervaring op te doen met een gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. En om op grond van de ervaringen van verpleegkundigen en leidinggevenden uiteindelijk nieuwe functieprofielen te kunnen opstellen. De umc’s constateerden dat de kwaliteit van de patiëntenzorg verbeterde. Deelnemers aan de proeftuinen ervoeren meer werkplezier en een hechter teamgevoel, met minder werkdruk. Competenties van medewerkers kwamen maximaal tot hun recht.

Draagvlak onder verpleegkundigen
Gezien de positieve resultaten uit de proeftuinen wil de NFU doorgaan met de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in de umc’s. Draagvlak onder de verpleegkundigen is essentieel om dit te kunnen realiseren. In het plan van aanpak, dat begin 2020 verwacht wordt, zal dan ook veel aandacht zijn voor het betrekken van verpleegkundigen en andere stakeholders. Daarnaast is in het plan van aanpak aandacht voor het ontwikkelen van een passend scholings- en ontwikkeltraject, het opstellen van nieuwe functiebeschrijvingen voor verpleegkundigen en het herzien van verpleegkundige functieprofielen.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020