Overeenkomst Elsevier over open access

Overeenkomst Elsevier over open access
NFU, VSNU en NWO hebben een overeenkomst bereikt met Elsevier over open access tot wetenschappelijke publicaties. In een zogeheten memorandum of understanding is vastgelegd dat wetenschappers 100% open access lees- en publicatierechten krijgen.
19 december 2019

"Hiermee zijn onze wetenschappelijke publicaties volledig toegankelijk voor iedereen, in het bijzonder onze patiënten, en voor bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. Dit is een enorme stap voorwaarts," zegt NFU-bestuurder Hans Romijn.

Onderdeel van de afspraken is (vrijwillige) deelname van instellingen aan pilots voor services. De details hiervan worden de komende maanden uitgewerkt. Het ligt in de bedoeling om voor 1 mei 2020 tot een besluit te komen over een vijfjarige overeenkomst. Vooruitlopend hierop worden al per 1 januari 2020 100% open access publicatie- en leesrechten aangeboden.

Lees hier het volledige persbericht en Q&A

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020