Online consultatie over Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren

Online consultatie over Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren
Het traject Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (MVL) is op verzoek van het ministerie van VWS gestart en wordt geleid door de NFU, met prof. dr. Frank Miedema, decaan UMC Utrecht, als voorzitter vanuit het bestuur van de NFU. Het traject moet leiden tot het operationaliseren en vervolgens toepassen van principes van maatschappelijk verantwoord licentiëren bij geneesmiddelontwikkeling door Nederlandse kennisinstellingen die met publieke middelen worden betaald.
11 februari 2019

Tafels
Het starten van dit traject is een resultante van politieke discussie over de dure geneesmiddelproblematiek. Naast het traject MVL zijn er verschillende andere ‘tafels’ geïnitieerd door het ministerie van VWS en allen beogen een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problematiek van dure geneesmiddelen. Het traject MVL heeft een beperkte scope en het is binnen de werkgroep, maar ook bij VWS, bekend dat een oplossing van de dure geneesmiddelenproblematiek niet kan worden opgelost door enkel voorwaarden te stellen aan licenties.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019