Nieuwe website geeft impuls aan Rookvrije Zorg

Nieuwe website geeft impuls aan Rookvrije Zorg
In 2030 is de gehele zorg rookvrij, dit is zo afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Om zorginstellingen daarbij te ondersteunen is op 4 december 2019 de website www.rookvrijezorg.com officieel gelanceerd.
5 december 2019

De website rookvrije zorg.com bevat een snel groeiend aantal best practices uit umc’s en algemene ziekenhuizen, verslavingszorginstellingen en GGZ-instellingen die al een rookvrije werk- en behandelcultuur hebben gerealiseerd of daarin een aardig eind op weg zijn.

Charles Wijnker directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van VWS, gaf het startsein voor de vernieuwde website in het bijzijn van alle initiatiefnemers: “De Rookvrije Zorg is een van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord waar zichtbaar grote stappen worden gezet. Vier grote koepelorganisaties uit de zorg zijn in dit eerste jaar al aangehaakt, en het streven voor 2020 is het initiatief Rookvrije Zorg uit te breiden naar andere zorgsectoren. De website biedt hen een schat aan relevante informatie en documentatie. Zorginstellingen die komend jaar rookvrij gaan worden kunnen daar zeker hun voordeel mee doen.”

De website is een initiatief van de NFU, NVZ, GGZ-Nederland en Verslavingskunde Nederland, de Alliantie Nederland Rookvrij, het ministerie van VWS en het Trimbos-instituut. In 2025 zijn alle umc’s en algemene ziekenhuizen rookvrij. Voor de verslavingszorg is afgesproken dat instellingen aangesloten bij Verslavingskunde Nederland in 2020 rookvrij zijn, en uiterlijk in 2025 alle instellingen aangesloten bij GGZ Nederland.

Op de foto van links naar rechts:
Jacques Landman (NFU), Charles Wijnker (VWS), Attie van der Meulen (verslavingskunde Nederland), Corine Bakker (NVZ), Annemarie van Elburg (Trimbos-instituut), Robert van de Graaf (Verslavingszorg Noord Nederland), Anton van Balkom (GGZ Nederland).

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020