Nieuwe patiëntervaringsmonitor helpt zorg te verbeteren

Nieuwe patiëntervaringsmonitor helpt zorg te verbeteren
De umc’s werken continu aan het verbeteren van de zorg. De ervaringen van patiënten zijn hierbij van wezenlijk belang. Daarom doen de umc’s onderzoek naar die ervaringen. De afgelopen jaren werd dat met de CQ-index gedaan, maar vanaf september 2019 meten de umc’s met de nieuwe Patiëntervaringsmonitor (PEM). Eerste resultaten: patiënten beoordelen de umc’s gemiddeld met 8,2 en de respons is met meer dan 8% gestegen naar gemiddeld ruim 36%.
18 februari 2020

Nieuwe vragenlijsten in de PEM
De PEM bestaat uit relatief korte gevalideerde vragenlijsten, gebaseerd op de vragenlijsten van het Engelse Picker Instituut. De vragen passen bij de patiëntgerichte zorgverlening van nu en gaan bijvoorbeeld over samen beslissen en het betrekken van naasten. Samen met expertisecentrum Pharos hebben de umc’s veel tijd gestoken in het geschikt maken van de vragenlijsten voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. En er zijn aparte vragenlijsten voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. NFU-voorzitter prof. dr. Willy Spaan: “Deze nieuwe patiëntervaringsmonitor past goed binnen de ontwikkelingen in de zorg op het gebied van patiëntenparticipatie. Hiermee kunnen we nog beter inspelen op de vragen en behoeften van de patiënt”.

Hoe het werkt
Deelname aan de PEM is geheel vrijwillig en de antwoorden worden altijd anoniem verwerkt. De umc’s kunnen zelf umc-brede en afdelingsspecifieke vragen toevoegen aan de PEM, om zo bijvoorbeeld interne verbetertrajecten te monitoren.
Meetbureau Expoints zorgt voor de terugkoppeling van de resultaten van de ervaringsmetingen in een dashboard naar elk umc. Hierin zijn alle geanonimiseerde uitkomsten inzichtelijk gemaakt voor het umc als geheel, per specialisme en per afdeling. Ook kunnen deze uitkomsten zowel intern (tussen specialismes/ afdelingen) als extern met andere umc’s vergeleken worden en kan er bovendien internationaal gebenchmarkt worden.

De eerste uitkomsten
De PEM is voor het eerst uitgevoerd in september 2019. Toen werden 236.000 umc-patiënten per mail uitgenodigd om de digitale vragenlijst in te vullen. De umc’s worden gemiddeld door zowel volwassenen als kinderen met een 8,4 beoordeeld. Verschillende thema’s worden zeer goed gewaardeerd. Ruim 93% van de respondenten zegt vertrouwen te hebben in de artsen op de polikliniek, voor de kliniek ligt dit percentage op bijna 90%. Meest opvallende verbeterpunt betreft de informatie over de wachttijd op de polikliniek bij zowel volwassenen als kinderen. Ander verbeterpunt is bijvoorbeeld de informatie over de bijwerkingen van medicatie. Bij de kinderen valt onder andere ‘te weinig afleiding op de polikliniek’ op als verbeterpunt.
Voor de umc’s is het belangrijk dat patiënten tevreden zijn over de verleende zorg. Met de PEM kunnen patiënten aan de umc’s laten weten op welke punten de zorgverlening kan verbeteren. De umc’s gaan de komende tijd met de uitkomsten van de PEM aan de slag. Binnenkort zullen deze uitkomsten worden vermeld op de websites van de umc’s.

Hoe verder met de nieuwe PEM?
Op dit moment wordt de PEM geëvalueerd en waar nodig verbeterd. Het doel is om vanaf medio 2020 via een continumeting alle patiënten die een umc hebben bezocht, te vragen naar hun ervaringen. De resultaten gebruiken de umc’s om de zorg te blijven verbeteren. Ondertussen vinden ook gesprekken plaats met koepelorganisaties om te onderzoeken hoe we meer gezamenlijk kunnen gaan optrekken in het meten van patiëntervaringen.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020