NFU schaart zich achter overheidsbeleid COVID-19

NFU schaart zich achter overheidsbeleid COVID-19
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) steunt de maatregelen die het Kabinet op 12 maart 2020 bekend maakte om de verspreiding van de COVID-19 epidemie te vertragen.
13 maart 2020

Het beperken van contacten tussen (groepen) mensen is op grond van de ons beschikbare kennis van virologie, epidemiologie en infectiepreventie belangrijk om de COVID-19 epidemie zoveel mogelijk te beheersen en in te dammen. Wij zijn de Rijksoverheid en het RIVM erkentelijk voor hun inspanningen om dit te bewerkstelligen en voor hun moed om maatregelen te treffen die ingrijpend zijn voor de maatschappij.

De umc’s geven gehoor aan de oproep van de overheid, onder meer door onderwijsactiviteiten fors af te schalen en hoorcolleges indien mogelijk digitaal te organiseren. In regionaal verband wordt hard gewerkt om de benodigde menskracht en middelen te organiseren, zodat de noodzakelijke zorg doorgang kan vinden.

Als umc’s zorgen wij dagelijks voor de meest kwetsbare patiënten. Met een mogelijke toestroom van COVID-19 patiënten en verminderde inzet van personeel komt de beschikbare zorgcapaciteit onder druk te staan. Vertraging van verspreiding van het virus is daarom letterlijk van levensbelang.

Prof. dr. Willy Spaan
Voorzitter

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020