NFU-richtlijn ‘Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2019’ online beschikbaar

NFU-richtlijn ‘Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2019’ online beschikbaar
Op 1 april 2019 is de herziene versie van de richtlijn ‘Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2019’ gepubliceerd. Wijzigingen in wet- en regelgeving maakten het noodzakelijk de in 2012 voor het laatst herziene richtlijn te actualiseren. Deze richtlijn is belangrijk om het mensgebonden onderzoek uit te voeren op een wijze die zowel de veiligheid van de onderzoeksdeelnemer als de kwaliteit van het onderzoek garandeert.
1 april 2019

Mede dankzij hun wereldwijd toonaangevende biomedisch- en gezondheidszorgonderzoek kunnen de Nederlandse universitair medische centra de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg leveren op basis van de nieuwste inzichten. Mensgebonden onderzoek is daarbij van groot belang om de patiëntenzorg te optimaliseren en om te blijven innoveren op het gebied van preventie, behandeling en nazorg.

De herziene NFU-richtlijn definieert de minimale eisen waaraan het mensgebonden onderzoek in de umc’s moet voldoen. De richtlijn richt zich primair op de kwaliteitsborging van al het door onderzoekers geïnitieerde medisch-wetenschappelijk onderzoek dat onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) valt. De richtlijn draagt ook bij aan duidelijke kwaliteitsafspraken bij onderzoeksamenwerking tussen umc’s, bij samenwerking in de regio en daarbuiten. Het werken aan Sustainable Health door middel van onderzoek en innovatie doen we immers met elkaar.

Download het document ‘Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2019’

Toelichting foto: de overhandiging van de NFU Richtlijn kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2019 door de heer prof. dr. P.A.B.M. Smits, decaan, Radboudumc, aan mevrouw ir. G. Jonk, afdelingshoofd medische ethiek, Ministerie van VWS.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020