NFU onderschrijft aanbevelingen OVV

NFU onderschrijft aanbevelingen OVV
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft een rapport opgesteld 'Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen'. De NFU onderschrijft de aanbevelingen uit het rapport.
13 februari 2020

Voor het leveren van juiste, tijdige en veilige zorg moeten ziekenhuizen kunnen vertrouwen op de robuustheid en betrouwbaarheid van ICT-systemen, in het belang van patiënten en hun veiligheid. De NFU vindt het daarom terecht dat de OVV aandacht vraagt voor patiëntveiligheid bij ICT-uitval. De afhankelijkheid van ICT-systemen wordt immers steeds groter, en het belang van continuïteit van zorg is buitengewoon groot. De aanbevelingen van de OVV onderschrijven wij dan ook volledig.

Met de genoemde maatregelen zijn de umc’s al volop aan de slag. Wij zien de aanbevelingen van de OVV overigens als een minimum. Gelet op de ontwikkeling binnen de ICT en de toenemende noodzaak van cybersecurity verwachten wij in de komende jaren verdere stappen te zullen nemen dan nu door de OVV worden geadviseerd. Daarbij is het ook van belang om bovenregionale opvang goed te organiseren, zodat bij onverhoopte uitval van een systeem gebruik gemaakt kan worden van faciliteiten elders.

Lees het rapport Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020