Forse stijging pensioenpremie eet loonruimte umc’s op

Forse stijging pensioenpremie eet loonruimte umc’s op
Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) kondigde op 21 juli j.l. aan een forse premieverhoging te verwachten voor 2021. De universitair medische centra (umc’s) gaan daardoor als werkgevers veel meer pensioenlasten betalen: twee keer zoveel als de algemene ziekenhuizen. Dat gaat ten koste van de loonruimte, die vanwege de coronacrisis en de verwachte economische recessie toch al wordt beperkt. Die loonruimte willen de umc’s nu juist inzetten voor hun medewerkers.
22 juli 2020

De premieverhoging bij het ABP had voorkomen kunnen worden door een tijdelijke verlaging van de opbouw van pensioen. Op de landelijke pensioentafel is hiertoe echter niet besloten, zodat de umc’s als werkgevers veel meer geld kwijt zijn aan pensioenpremies. Geld dat de umc’s wilden inzetten voor betere salariëring en overige arbeidsvoorwaarden van hun medewerkers. 

Formele besluitvorming door het ABP vindt pas in november plaats, maar de umc’s waarschuwen dat de aangekondigde premiestijging de geringe loonruimte voor de komende cao-onderhandelingen aanzienlijk beperkt. De huidige Cao umc loopt tot 31 december 2020. Eén van de afspraken uit de lopende cao is een algemene en structurele salarisverhoging van 3% per 1 augustus.  

De Nederlandse Federatie van Umc’s (NFU) heeft voor de umc-medewerkers een pensioenvoorziening via het ABP. Aansluiting bij het ABP is wettelijk verplicht. De NFU pleit al jaren voor een gelijk speelveld voor de pensioenen en voor een overgang naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn (waar ook de algemene ziekenhuizen bij zijn aangesloten). 

Lees hier het persbericht van het ABP.

NFU-nieuwsbericht, 22 juli 2020


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020