NFU achter statement VSNU kabinetsreactie Van Rijn

NFU achter statement VSNU  kabinetsreactie Van Rijn
De NFU heeft kennisgenomen van de kabinetsreactie op het adviesrapport Commissie Van Rijn. De NFU schaart zich achter het statement van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).
28 juni 2019

Belangrijke elementen hieruit:

  • We willen het talent van morgen opleiden en vooruitgang mogelijk maken door wetenschappelijk onderzoek. Nauwe samenwerking en afstemming tussen universiteiten en disciplines én een bij de maatschappelijke ambities passend budget zijn hiervoor cruciaal. Het aangekondigde onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget biedt een reëel perspectief op een bekostigingssysteem dat ruimte biedt aan deze ambities.
  • De politieke keuze om de voorgestelde investering in bèta/techniek grotendeels te financieren door te bezuinigen op alfa/gamma/medisch doet Nederland als kennisland tekort. Deze ingreep sluit niet aan bij het aangekondigde onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget. Het is het verplaatsen in plaats van het oplossen van knelpunten. De gedane voorstellen voor een zachte landing van de herverdeling schieten bovendien tekort: de voorjaarsnota bevat naast een investering in bèta/techniek ook kortingen vanwege onder meer het niet uitkeren van de prijsbijstelling.

De NFU gunt bèta/techniek extra middelen. Maar het is niet te verantwoorden dat er daardoor tekorten ontstaan bij de andere vakgebieden. Het is onduidelijk hoe groot de gevolgen daarvan zijn. Daarom moet er onderzocht worden of de kaders waarbinnen de minister kan opereren opgerekt kunnen worden. 

Lees hier het volledige statement van de VSNU.

Lees de kabinetsreactie op het rapport Van Rijn.

Bekijk de infographic over de bijdrage van de 8 umc’s aan de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019