Minister Bruins beschrijft maatschappelijke opdracht umc’s

Minister Bruins beschrijft maatschappelijke opdracht umc’s
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft in een Kamerbrief zijn visie gegeven op de rol van de universitair medische centra (umc’s) in het Nederlandse zorglandschap. De umc’s zien hierin een bevestiging van hun publiek-maatschappelijke rol voor de zorg en gezondheid van morgen.
15 juli 2019

De Kamerbrief bevat acht opgaven voor de umc’s op het gebied van bijvoorbeeld innovatie, samenwerking in de regio, opleiden van professionals en digitale gegevensuitwisseling.

"Onze rol is nu helderder,” zegt NFU-voorzitter Willy Spaan. “De acht thema’s sluiten heel goed aan bij de thema’s waar we samen met onze partners al aan werken en die we de komende tijd verder willen versterken, zodat we een bijdrage leveren aan brede maatschappelijke zorgdoelstellingen. Onze rol als academische motor bijvoorbeeld, kunnen we op deze manier verbreden door ons onderzoek in de regio en op het gebied van preventie te vergroten.” Andere voorbeelden waar in samenwerking al veel is bereikt en waar de komende periode mee verder wordt gegaan, zijn de programma’s Registratie aan de bron en Regionale Oncologienetwerken.

De acht maatschappelijke opgaven van de umc’s:

  1. Umc’s zijn innovatief en vernieuwend door hun combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en medisch-wetenschappelijk onderzoek. De umc’s concentreren zich op topreferente zorg, dat wil zeggen zorg voor patiënten die elders niet behandeld kunnen worden. Andere ziekenhuizen en instellingen kunnen gebruik maken van de infrastructuur van de umc’s.
  2. De umc’s hebben een zorgtaak in de regio waarin ze gevestigd zijn. Ze hebben de verantwoordelijkheid om samen met andere partners te zorgen dat de zorg in de regio gegarandeerd blijft.
  3. De umc’s hebben een initiërende en coördinerende rol bij netwerkvorming en samenwerking in de regio. Uitgangspunt is de juiste zorg op de juiste plek: meer zorg op maat, dichtbij als het kan, verder weg als het moet en waar het kan in netwerken. Daarbij staat de patiënt centraal.
  4. Umc’s blijven zich inzetten voor het oplossen van knelpunten en verbeteren van de beschikbaarheid van acute zorg.
  5. Umc’s zijn als werkgever grote (regionale) spelers en vervullen een voorbeeldfunctie. Ze hebben oog voor de personeelsbehoefte in hele regio, en dragen daaraan bijvoorbeeld bij met het aanbieden van voldoende stageplaatsen.
  6. Umc’s vervullen hun rol als regionale academische motor. Om de maatschappelijke impact van umc-onderzoek te vergroten, verbreden de umc’s hun onderzoekfocus door zich ook op onderzoek op het gebied van preventie en regionale vraagstukken te richten.
  7. Umc’s leveren een actieve bijdrage aan de discussie rond dure geneesmiddelen. Ze kijken bijvoorbeeld kritisch naar de meest doelmatige inzet van (nieuwe) dure geneesmiddelen. Hierbij zoeken ze de samenwerking met andere ziekenhuizen en de zorgverzekeraars.
  8. Umc’s hebben een voortrekkersrol in de ontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling, met programma’s als Health-RI en Registratie aan de bron. Met als doel minder irritatie, minder onnodige fouten en – omdat de patiënt toegang tot eigen data heeft – meer ruimte voor samen beslissen.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020