“Met VIP zien we de kwaliteiten van individuele verpleegkundigen”

“Met VIP zien we de kwaliteiten van individuele verpleegkundigen”
Het programma Verpleegkundige Innovatie & Positionering in de praktijk (VIP) heeft een nieuwe programmacoördinator: Bea van der Krogt. Hier stelt Bea zich voor.
4 september 2020

Het VIP-programma wil ervoor zorgen dat de zorg blijft voldoen aan de alsmaar veranderende vraag. Nu en in de toekomst. Met verpleegkundigen die plezier hebben in hun werk. Zich thuis voelen in hun team én binnen het umc. Zich gewaardeerd voelen en worden uitgedaagd. Meedenken en meewerken aan innovatieve ontwikkelingen. Onderzoek doen en dat combineren met zorgtaken en het coachen en begeleiden van nieuwe collega’s. Wellicht vraagt dit om een andere mix van kennis, kunde, vaardigheden en competenties. Een leer- en ontwikkeltraject bereidt de verpleegkundigen zonodig hierop voor. Alle umc’s doen mee aan VIP. Dat maakt dit programma zo bijzonder.

“We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, er is al veel beschikbaar in de umc’s”, aldus Bea van der Krogt, de nieuwe programmacoördinator VIP. “Bij de NFU brengen we dit alles samen, en maken we keuzes met de umc’s. Hierin heb ik een coördinerende rol.”

Vanuit de praktijk
“Ik kom uit het UMCU”, vertelt Bea. “Ik ben verpleegkundige en heb 20 jaar ervaring op de afdeling Neonatologie. Vervolgens werd ik leidinggegevende van een van de IC-units Neonatologie in het WKZ. Daarna maakte ik de overstap naar een leidinggevende functie op de afdeling Functionele Neurchirurgie en Oncologie in het UMCU. In die functie heb ik onder andere meegewerkt aan de vorming van het Cancer Center UMCU. Daarnaast ben ik zeven jaar lid van de VAR UMCU, waarvan de laatste anderhalf jaar als voorzitter. Sinds 1 juli 2020 ben ik programmacoördinator VIP bij de NFU. Maar ik blijf ook supervisor bij de VAR en werk als oproepverpleegkundige in het UMCU.”

Waarom VIP?
Op de vraag waarom Bea voor VIP heeft gekozen, antwoordt ze direct: “Ik geloof in gedifferentieerd verplegen. Ik verwacht dat we verpleegkundigen langer in de umc’s houden doordat we hen meer carriëreperspectief bieden. Met VIP worden de kwaliteiten van de individuele verpleegkundigen gezien en ingezet. Dit is hard nodig, want de zorg verandert continu en we willen blijven voldoen aan de vraag van de patiënt.”

Twee werelden
De toegevoegde waarde van Bea ligt in het verbinden van twee werelden. “Mijn ervaring en kennis uit de praktijk breng ik in. Vanuit het voorzitterschap VAR kan ik goed inschatten wat speelt op bestuurlijk niveau.”

Stand van zaken
Het programma VIP krijg steeds duidelijker vorm op inhoud en planning, aldus Bea. “Elk umc werkt aan een programma om verpleegkundigen te boeien en te binden. VIP levert hieraan overkoepelend een bijdrage. VIP is dus een aanvulling op de bestaande programma’s. Hoe en wanneer staat beschreven in een conceptplan van aanpak. Dat bespreken we met de Stuurgroep (bestuurders en verpleegkundigen) en met de werkgroep (projectleiders, opleidings-, beleids-, kwaliteits- en stafadviseurs). Vertegenwoordigers vanuit ieder umc worden erbij betrokken.”

Wanneer horen we meer over VIP?
Bea: “De verwachting is dit najaar. Het programmaplan wordt dan concreet gemaakt. Dan is duidelijk wat het precies inhoudt. Via de projectleiders van de umc’s wordt hierover gecommuniceerd. Ook de VAR-en van de umc’s worden geinformeerd. Daarnaast werk ik samen met de NVZ. In enkele algemene ziekenhuizen wordt al gewerkt met regieverpleegkundigen en wordt onderzoek gedaan (RN2Blend) naar de effecten van gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. We leren graag van de ervaringen van deze verpleegkundigen!”

Meer informatie?
Wil je meer weten over VIP in jouw umc? Stel je vragen dan aan de VAR, of zoek contact met de projectleider of communicatieadviseur die vanuit jouw umc betrokken is bij het programma VIP. Wil je Bea iets vragen? Neem dan contact met haar op via krogt@nfu.nl.


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020