Meer tijd voor overgangsregeling BIG-II

Meer tijd voor overgangsregeling BIG-II
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) geeft meer ruimte voor overleg tussen de beroepsvereniging van verpleegkundigen en werkgevers- en werknemersorganisaties over de overgangsregeling van het wetsvoorstel BIG-II. Dat heeft de minister op 25 juli 2019 per brief laten weten aan de Tweede Kamer.
29 juli 2019

Het wetsvoorstel BIG-II introduceert een nieuwe beroepstitel, de regieverpleegkundige. Voor reeds geregistreerde BIG-verpleegkundigen is op 5 juni jl. een overgangsregeling gepresenteerd. Deze heeft geleid tot onrust onder een deel van de verpleegkundigen. De minister biedt alle betrokken partijen nu de tijd om opnieuw met elkaar in overleg te gaan over de overgangsregeling.

Lees hier de brief van minister Bruins van 25 juli 2019.

Lees hier de informatie van de NFU over de overgangsregeling.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020