LUMC over op horizontaal toezicht

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 over op horizontaal toezicht. Het LUMC en verzekeraar Zorg en Zekerheid nemen hiermee samen de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. De voordelen: patiënten hebben sneller en beter inzicht in hun zorgkosten. Voor zowel het LUMC als Zorg en Zekerheid betekent het een afname van werkdruk en kosten.
28 maart 2019

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars die is gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Het richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven: correct registreren en correct declareren. Dit toezicht voorkomt tijdrovende controles achteraf, als de rekening al is verstuurd en betaling al is gedaan, en daarmee dubbel werk. Zo willen ziekenhuizen en verzekeraars de controlelast verminderen.

Meer zekerheid
Het LUMC krijgt met deze nieuwe manier van samenwerken sneller zekerheid over de juistheid van declaraties en minder administratieve lasten. Zorgverzekeraars kunnen de verzekerden die zorg hebben gehad in het LUMC sneller inzicht geven in hun zorgnota’s en het verbruik van het eigen risico. Kim Smit, lid Raad van Bestuur LUMC: ‘Er staat nu een goede basis met een correcte registratie. Horizontaal toezicht geeft ons inzicht in de belangrijkste risico’s op onjuiste declaraties. We gaan op basis van dat inzicht onze registratieprocessen verder verbeteren met als centraal principe ‘first time right’: het registreren van zorg door de zorgverlener is bij voorkeur in een keer juist.’

De NFU ondersteunt de implementatie en uitrol van horizontaal toezicht. Het LUMC is na het Erasmus MC het tweede Nederlandse universitair medisch centrum dat horizontaal toezicht heeft ingevoerd. De NFU feliciteert het LUMC en verzekeraar Zorg en Zekerheid met deze belangrijke mijlpaal.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019