Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen voor coronapatiënten IC

Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen voor coronapatiënten IC
Om de sterk groeiende vraag aan geneesmiddelen op de intensive care voor de behandeling van coronapatiënten het hoofd te bieden, gaat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) de coördinatie van de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen landelijk organiseren. Dat hebben NVZA, NFU, NVZ, BG Pharma, IGJ en CBG met elkaar afgesproken in opdracht van het ministerie van VWS.
2 april 2020

Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen onderhoudt dagelijks contact met ziekenhuisapotheken en groothandels om een accuraat beeld te houden van de medicijnvoorraad en grondstoffen voor geneesmiddelen. Naast het monitoren van voorraden helpt het coördinatiecentrum ook bij het vergroten van de beschikbaarheid van deze medicijnen vanuit het buitenland. Ook beoordeelt het landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen of ziekenhuisapotheken zelf extra medicatie kunnen bereiden voor de coronapatiënten op de intensive care. Het landelijk coördinatiecentrum zal nauw samenwerken met het Meldpunt geneesmiddelentekorten bij het CBG en de IGJ.

Lees hier het volledige persbericht van het ministerie van VWS.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020