Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Landelijk Consortium Hulpmiddelen
Het Ministerie van VWS heeft een landelijk Consortium hulpmiddelen opgericht. Daarin participeren naast VWS onder andere NFU en NVZ en leveranciers. Het Consortium heeft als doel om in het landsbelang verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt in te kopen. En wel zonder winstoogmerk. Vanuit de gehele gezondheidszorg is er immers een zeer grote vraag naar materialen als o.a. mondkapjes, beschermingsbrillen en handschoenen, terwijl er wereldwijd op dit moment een tekort is aan deze medische hulpmiddelen.
25 maart 2020

Goede informatievoorziening is in de huidige situatie van groot belang. Vanaf vandaag verschijnt er een dagelijkse nieuwsbrief met de belangrijkste informatie over hulpmiddelen in de zorg en de voortgang van de inkoop. De nieuwsbrief wordt verzonden naar alle brancheorganisaties in de Nederlandse gezondheidszorg.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/beschermingsmiddelen-voor-professionals

NFU


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020