Kennis over gepast gebruik naar de klinische praktijk

Kennis over gepast gebruik naar de klinische praktijk
Op dinsdag 10 maart 2020 presenteert het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik een agenda met implementeerbare kennis over gepast gebruik van zorg.
10 maart 2020

Er wordt veel onderzoek gedaan naar gepast gebruik van zorg. Dat is nodig, omdat veel zorg nog onvoldoende is geëvalueerd en dus niet wetenschappelijk is vastgesteld wat de best passende zorg is voor de patiënt. Alle partijen in de medisch specialistische zorg zijn overtuigd van het nut en de noodzaak hiervan. Tegelijkertijd bereikt veel kennis over gepast gebruik van zorg nog onvoldoende de klinische praktijk. Daarom presenteert Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) een implementatieagenda.

De implementatieagenda is een handvat en startpunt om samen mee aan de slag te gaan. ‘Met de implementatieagenda beschikt iedereen over dezelfde informatie’, vertelt Sjoerd Repping, voorzitter van ZE&GG en hoogleraar Zinnige Zorg aan het Amsterdam UMC. ‘Zorgaanbieders en zorgprofessionals kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al dagelijkse praktijk is en waar nog verbeteringen liggen. Vervolgens kunnen zij in afstemming met zorgverzekeraars afspraken maken over de implementatie.’

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van de Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorginstituut Nederland faciliteert en monitort het programma en ZonMw is strategisch partner.

De implementatieagenda is te downloaden via www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl
Lees hier het volledige persbericht van ZE&GG

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020