Komende vijf jaar eerder AOW door nieuw pensioenakkoord

Komende vijf jaar eerder AOW door nieuw pensioenakkoord
Medio juni 2019 heeft het kabinet met de werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord bereikt. Door dit akkoord blijft de AOW-leeftijd tot 2022 66 jaar en 4 maanden. Daarna loopt de AOW-leeftijd op tot 67 in 2024. Deze stijging gaat veel langzamer dan het kabinet eerder wilde. Verder zijn in het pensioenakkoord afspraken gemaakt over een nieuw pensioencontract en zijn er afspraken gemaakt voor zzp’ers en zware beroepen.
5 juli 2019

Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd

Zowel de Tweede Kamer (20 juni 2019) als de Eerste Kamer (2 juli 2019) hebben ingestemd met de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Hiermee is dit deel van het pensioenakkoord definitief. De wet heeft tot gevolg dat de AOW-leeftijd pas in 2024 wordt verhoogd naar 67 jaar in plaats van in 2021.

Wat betekent dit?

  • In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar plus 4 maanden, net als nu. Daarna stijgt de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar:
  • In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar plus 7 maanden.
  • In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar plus 10 maanden.
  • In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Na 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting: het is de bedoeling dat gemiddeld één jaar langer leven leidt tot acht maanden later AOW. Deze aanpassing van de AOW moet nog in wetgeving worden omgezet.

Lees meer over de AOW en het pensioenakkoord

Lees het SER-advies Naar een nieuw pensioenstelsel

Lees het Voorstel minder snelle stijging AOW-leeftijd van de Eerste Kamer

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019