Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van kracht

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van kracht
De wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ is op 1 augustus 2019 ingegaan. Vanaf dan is het niet toegestaan om in het onderwijs, overheidsinstellingen, de zorg en het openbaar vervoer gezichtsbedekkende kleding te dragen.
2 augustus 2019

Binnen zorginstellingen geldt al een identificatieplicht om persoonsverwisseling en fouten bij de uitwisseling van medische gegevens te voorkomen. Om die reden kon altijd al worden verzocht gezichtsbedekkende kleding te verwijderen. De nieuwe wet verandert hier niets aan.

‘Ons zijn geen gevallen bekend waarbij het dragen van een gezichtsbedekking of een mogelijk verbod tot problemen in de zorg heeft geleid,’ zegt NFU-voorzitter Willy Spaan. ‘We zullen goede interne afspraken maken over hoe personen met gezichtsbedekkende kleding in de umc’s kunnen worden aangesproken. Uitgangspunt daarbij is dat er ruimte blijft voor de medewerkers van de ziekenhuizen om naar hun beste inzicht een handelswijze te kiezen die past bij de specifieke situatie. In een acute situatie zal altijd eerst zorg worden verleend.’


Meer informatie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezichtsbedekkende-kleding-in-de-media-boerkaverbod

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020