Extra opleiden FZO-functies

Extra opleiden FZO-functies
Er zijn tekorten ontstaan aan gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch-ondersteunende functies. De ramingen van het Capaciteitsorgaan laten zien dat ziekenhuizen en umc’s de komende jaren substantieel méér gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteuners moeten opleiden om in de behoefte te kunnen voorzien. Om deze opgave het hoofd te bieden hebben NFU, NVZ en V&VN een FZO Taskforce ingesteld, die met richtinggevende adviezen komt om meer op te leiden.
5 september 2019

De adviezen van de taskforce zijn op 5 september 2019 verzonden naar VWS, Capaciteitsorgaan, CZO en Regioplus. Het NFU-bestuur en het bestuur van de NVZ onderschrijven de adviezen van de taskforce en hebben zich gecommitteerd aan de implementatie daarvan in de FZO-regio’s.

Kijk hier voor het eindrapport, de infographic en de animatie.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020