Europese investering in onderzoek en innovatie noodzakelijk

De Nederlandse regering moet bij de onderhandeling over het EU-budget 2021-2027 vol inzetten op stimuleren van onderzoek en innovatie. Kennis is dé bepalende factor voor de strategische positionering van Nederland en Europa als geheel op zowel politiek als economisch gebied. Kennis is bovendien doorslaggevend voor ons vermogen om maatschappelijke uitdagingen zoals op het gebied van gezondheid, aan te gaan. Dat vindt de Kenniscoalitie, een samenwerkingsverband van bedrijfsleven en kennisinstellingen, waaronder de NFU.
2 september 2019

Regering medebepaler Brussels’ budget
Dit najaar onderhandelt de Nederlandse regering over het meerjarenbudget (het Meerjarig Financieel Kader) 2021-2027 van de EU. Haar inzet is direct of indirect medebepalend voor de hoeveelheid geld die Brussel kan uitgeven aan onderzoek en innovatie. De Kenniscoalitie pleit daarom in een open brief aan de Nederlandse regering voor een prominentere rol van onderzoek en innovatie in de EU-begroting. De investeringen stellen ons in staat om Europa-breed excellente onderzoeks- en innovatie-consortia samen te stellen en onderzoek en onderzoekinfrastructuur te financieren. Daarnaast kunnen ondernemers en onderzoekers samen werken aan nieuwe kennis en technologie om innovaties op de markt en in de samenleving te brengen. Hierdoor zorgen deze investeringen niet alleen voor economische groei en werkgelegenheid, ze kunnen ook helpen om concurrerend te blijven met de VS en China.

Niet te veel geld naar traditionele programma's
De Kenniscoalitie is bang dat de toegenomen euro-sceptische houding ervoor zorgt dat sommige lidstaten alleen oog hebben voor traditionele beleidsterreinen, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid. ‘Een modernisering van de begroting is vereist, met een sterkere nadruk op innovatie en onderzoek’, schrijft de Kenniscoalitie. Nederland is overigens een netto-ontvanger uit EU-innovatieprogramma’s en krijgt met 3,3 miljard euro anderhalf keer zoveel als het bijdraagt.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020