Informatie rondom COVID-19

Het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH), waaraan de NFU een actieve bijdrage leverde, is ontstaan ten tijde van de Covid-19 crisis. LCH was bedoeld om te voorzien in de aanvullende behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen voor de zorg ten gevolge van het virus.

Het Ministerie van VWS geeft aan dat het LCH actief blijft als noodlijn. Indien de reguliere kanalen niet in de behoefte kunnen voorzien, kunnen zorgaanbieders voor eventuele (aanvullende) behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen nog steeds terecht bij het LCH

Uitgangspunt blijft dat zorgaanbieders de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen zo veel mogelijk via hun reguliere leveranciers inkopen. Het LCH zal met inachtneming van de beschikbare voorraden persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen conform het verdeelmodel uitleveren. Dit betekent concreet dat de aanvraag, die getoetst wordt op basis van de grootte, soort instelling en opgestelde normverbruik, per week maximaal een normverbruik van tien dagen wordt uitgeleverd.

Voldoende voor een eventuele tweede golf
Het LCH heeft intussen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen ingekocht om in de behoefte voor de zorg te kunnen voorzien bij een mogelijke tweede golf en zal waar nodig blijven zorgen voor de aanvoer van benodigde producten. Zorgaanbieders blijven voor hun aanvullende behoefte terecht kunnen bij de bestelportals.

Ziekenhuizen, de ambulancezorg, coördinatoren van persoonlijke beschermingsmiddelen in de ROAZ-regio’s, labs, GGD’s en zelfstandige klinieken kunnen een aanvraag doen via de portal van OneMed/QRS

Volgende fase
De komende periode zal met partijen vanuit zowel de zorg als de markt worden onderzocht hoe gezamenlijk te komen tot een duurzame oplossing op het vlak van het garanderen van beschikbaarheid van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen.

Op de webpagina van het LCH wordt regelmatig een totaaloverzicht geplaatst van de tot dusver aangekochte en uitgeleverde beschermingsmiddelen, de actuele voorraad van beschermingsmiddelen, het aantal bestelde stuks en de middelen die onderweg zijn naar Nederland vanuit het buitenland.

Actueel NFU

6 augustus 2020: Voortgang van het LCH
2 april 2020: Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen voor coronapatiënten IC
27 maart 2020: NVZ en NFU: alle capaciteit nodig voor verwachte toestroom corona-patiënten
25 maart 2020: Landelijk Consortium Hulpmiddelen
25 maart 2020: Vragen over hulpmiddelen COVID-19
16 maart 2020: Umc’s stoppen fysieke onderwijs; vrijwillig studentenwerk in de zorg
15 maart 2020: Goed gesprek VWS, RIVM met koepels van artsen en ziekenhuizen
13 maart 2020: NFU schaart zich achter overheidsbeleid COVID-19

Meer info

Landelijk Coördinatiecentrum patiëntenspreiding: coördineert de spreiding van patiënten over alle Nederlandse ziekenhuizen om tot optimale uitkomsten van de patiëntenzorg te komen. Het gaat nadrukkelijk niet alleen om spreiding van COVID-19 patiënten, maar om alle patiënten die acuut of semi-acuut zorg nodig hebben.
Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen voor coronapatiënten op intensive care: om aan de sterk groeiende vraag aan geneesmiddelen op de intensive care te voldoen, coördineert de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen op landelijk niveau.  

Coronavirus COVID-19


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020