Congres Palliatieve Zorg 2.0

Congres Palliatieve Zorg 2.0
De acht umc’s in Nederland functioneren steeds meer als expertisecentra palliatieve zorg in hun regio. Zij worden hierin actief ondersteund door de NFU, met als speerpunten zorg, onderwijs en onderzoek.
Persbericht, 
30 oktober 2013

Tijdens het congres Palliatieve Zorg 2.0 op woensdag 11 december 2013 wordt een beeld geschetst van de huidige stand van zaken binnen het AMC als expertisecentrum palliatieve zorg.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020