CONCORD: ziekenhuizen werken samen voor betere oncologische zorg

CONCORD: ziekenhuizen werken samen voor betere oncologische zorg
Vorige week tekenden de bestuurders van negen ziekenhuizen in Rotterdam en Dordrecht een samenwerkingsovereenkomst waarmee zij gezamenlijk het oncologisch netwerk CONCORD hebben opgericht. Door nauwe samenwerking binnen een oncologisch netwerk beogen de ziekenhuizen de kwaliteit en toegankelijkheid van de oncologische zorg in de regio te verbeteren.
Persbericht, 
5 december 2018

Samenwerking is van levensbelang
Op donderdagavond 29 november 2018 waren de Raden van Bestuur en de voorzitters van de oncologiecommissies van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Erasmus MC, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Rivas Zorggroep, Spijkenisse Medisch Centrum en Van Weel Bethesda Ziekenhuis bijeen voor dit heugelijke tekenmoment, waarbij het oncologisch netwerk CONCORD werd opgericht. "Samenwerking is van levensbelang," zegt Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Kuipers: "Een oncologisch netwerk zoals CONCORD biedt ons de mogelijkheid om nog hechter met elkaar te gaan samenwerken in het belang van goede oncologische patiëntenzorg."

De juiste zorg op de juiste plek
De diagnostiek en behandeling van patiënten met kanker wordt steeds complexer. Daarom is het steeds vaker nodig om nauw samen te werken. Dit kan nodig zijn om de zorg goed op elkaar af te stemmen wanneer patiënten naar een ander ziekenhuis binnen de regio verwezen worden voor een bepaalde behandeling. Ook als  patiënten in hun eigen ziekenhuis behandeld worden is het belangrijk dat zij er zeker van zijn dat zij de juiste behandeling krijgen. Hiervoor is het van belang dat de ziekenhuizen op regelmatige basis kennis uitwisselen. Medisch specialisten kunnen binnen een oncologisch netwerk samenwerken in wetenschappelijk onderzoek en er zo aan bijdragen dat de behandelmogelijkheden bij kanker steeds verbeteren.

Citrienfonds
Deze samenwerking is een initiatief van regionaal oncologienetwerk Zuidwest Nederland in het kader van het programma Naar regionale oncologienetwerken van het Citrienfonds. Het Citrienfonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is een initiatief van de NFU en mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020