Citrienfonds: opschalen innovatie is kwestie van samenwerken

Het Citrienfonds zal de komende vier jaar nog nadrukkelijker samenwerking zoeken met stakeholders buiten het academische veld. Het innovatieprogramma van universitaire medische centra denkt daarbij in het bijzonder aan de patiënt.
7 februari 2019

“Patiënten worden in toenemende mate bij de verschillende programma’s betrokken, want het resultaat voor de patiënt telt”, stelt Helen Mertens, voorzitter van de Regiegroep van het Citrienfonds en lid Raad van bestuur van het MUMCC+. “Dus moeten we uiteraard de patiënt vragen hoe hij of zij het geregeld wil hebben.”

Verzilveren
Samenwerking is volgens Mertens ook cruciaal om de winst van de eerste tranche van het Citrienprogramma - dat eind januari 2019 officieel werd afgesloten - te verzilveren. Vijf jaar Citrienfonds heeft veel innovatieve oplossingen opgeleverd om de zorg beter te maken alsook toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarbij valt te denken aan het eenduidig vastleggen van zorginformatie, het terugdringen van onnodige zorghandelingen, innovatieve e-Health toepassingen, persoonsgerichte zorg voor patiënten met kanker en heldere kwaliteitsinformatie. Nu is het zaak deze innovaties te implementeren en op te schalen.

Samenwerking
“We kunnen met z’n allen heel veel zaken bedenken, maar implementeren en opschalen is lastig”, aldus Mertens. “Daarom is het belangrijk dat Citrien er niet alleen is voor de universitaire centra, maar voor de hele Nederlandse zorg.” Inmiddels werkt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) als initiatiefnemer van het Citrienprogramma met meer dan 70 partijen in de zorg samen. Mertens: “Betere zorg tegen lagere kosten krijgen we alleen samen voor elkaar.”

Verbinden
Om de effectiviteit van het Citrienprogramma te vergroten zoeken de deelnemers ook steeds meer naar mogelijkheden om de vijf programma’s met elkaar te verbinden. “Kijk naar Registratie aan de bron en de vorming van oncologische netwerken”, licht Mertens de onderlinge samenhang tussen de verschillende programma’s toe. “Binnen dat laatste programma gaat het natuurlijk over de juiste informatie over de juiste patiënt op de juiste plek, in eenduidige taal en eenmalig vastgelegd en dat is waar Registratie aan de bron zich op richt.”

Duurzaam
Het Citrienprogramma wordt de komende vier jaar gecontinueerd. In het hoofdlijnenakkoord is hier 20 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. “Gelukkig gaat het Citrienfonds door, want de huidige vraagstukken van betere en duurzaam zorg blijven actueel”, zegt Mertens. “Innovatie kost aan de voorkant geld, maar dat betaalt zich terug in betere kwaliteit en doelmatigheid. Als we bij de toenemende vraag en complexiteit zorg willen blijven bieden, zullen we moeten verduurzamen.”

Zie het interview met mevrouw dr. Helen Mertens
Bron: Skipr

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020