Cao umc 2018–2020 aangepast per 1-1-2020

De huidige Cao umc, die geldt tot en met december 2020, is per 1 januari 2020 na overleg met de vakbonden aangepast.
7 januari 2020

Dit was nodig omdat per 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking is getreden, afgekort de Wnra. Deze wet regelt dat ambtenaren dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en ook onder het private arbeidsrecht vallen. Medewerkers in de umc’s, (behalve de medewerkers in het VUmc en Radboudumc) vielen tot 1 januari 2020 onder het ambtenarenrecht. De medewerkers in het VUmc en Radboudumc vielen al onder het private arbeidsrecht. 

Bekijk hier de Nederlandse versie. 

Lees hier meer over de Wnra en bekijk de informatiefilm met korte verdiepende animaties. 

Read the English version here.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020