Cao afspraak compensatie verschoven uren

In overleg tussen NFU en vakbonden is een landelijke afspraak gemaakt over de compensatie van verschoven uren. Dit was een nog openstaand punt uit het cao umc-akkoord 2018-2020.
15 november 2019

Wanneer problemen rond het vullen van diensten niet binnen het team opgelost kunnen worden, kan de werkgever de medewerker vragen een dienst te verschuiven binnen 24 uur of op een vrije dag een dienst te draaien. De medewerker wordt hiervoor extra gecompenseerd (€ 90,00 bruto per verschoven dienst). De regeling compensatie verschoven uren treedt in werking per 1 januari 2020. In september 2020 wordt het gebruik van de regeling geëvalueerd.

Deze regeling zal worden opgenomen in de nieuwe uitgave van de Cao umc, die vanaf 1 januari 2020 in werking treedt in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Lees hier de volledige tekst van de regeling.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020