Bonden en NFU tekenen Cao umc 2018-2020

Op maandag 19 november 2018 hebben de vakbonden en de NFU hun handtekening gezet onder de Cao umc 2018-2020. Daarmee is het eindbod van de NFU formeel omgezet in een nieuwe cao. Deze biedt structureel een loonsverhoging van 8,25% voor een periode van drie jaar voor de ruim 70.000 medewerkers van de acht universitair medische centra (umc’s).
21 november 2018

Leon van Halder, voorzitter van de NFU cao-delegatie: ‘Met deze cao tonen we onze waardering voor alle medewerkers in de umc’s. Zij leveren een onschatbare bijdrage aan de gezondheid van vandaag en morgen op het gebied van patiëntenzorg, opleiding, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en de ondersteuning hiervan. Ons respect daarvoor is groot. We hebben goed geluisterd naar de wensen en zorgen van onze medewerkers en de vakbonden.’

Ook afspraken om de werkdruk te verminderen
In de gesprekken over de cao van de afgelopen tijd stonden zowel loonsverhoging als vermindering van de werkdruk centraal. Op landelijk niveau zijn vakbonden en NFU nu samen aan de slag met voorstellen voor vermindering van werkdruk en registratielast, met generatiebeleid en met compensatie voor verschoven diensten.

De afspraken die de vakbonden en NFU over deze thema’s gaan maken zijn bedoeld om richting te geven aan plannen en maatregelen in de afzonderlijke umc's. In de umc's zijn inmiddels al tal van activiteiten gestart, zoals schrapsessies om de regeldruk te verminderen en bijeenkomsten over werkdrukvermindering.

Het cao-akkoord is ondertekend door de vier vakbonden die bij de onderhandelingen waren betrokken: FNV Zorg & Welzijn, Ambtenarencentrum/FBZ, CNV Zorg & Welzijn en CMHF. De komende weken werken NFU en vakbonden verder aan de plannen. Half december 2018 komen ze weer bijeen om samen tot vervolgafspraken te komen.

Lees het cao-akkoord

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020