Bonden en NFU: gezamenlijke afspraken over vitaliteit, betrokkenheid en inzet medewerkers

Bedrijven en organisaties die werk maken van vitaliteit, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. In het cao-akkoord van november 2018 is dan ook bepaald dat umc’s en vakbonden samen afspraken gaan maken over vermindering van werkdruk en de inzet van medewerkers (generatiebeleid). Deze afspraken zijn nu vastgelegd in een landelijk kader.
11 maart 2019

Vaste afspraken, met ruimte voor eigen accenten
De kader-afspraken gelden voor alle umc’s in Nederland, en bieden ruimte om per umc accenten te leggen. En dat is belangrijk, want de situatie in de Randstad is bijvoorbeeld anders dan in Groningen. Per umc kunnen extra afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over het kopen van verlof, of een regeling voor vrijstelling van werk voor ouderen op basis van wederzijdse vrijwilligheid. Elk umc bepaalt hierin in overleg met vakbonden zijn eigen beleid en accenten.

Uitgangspunt is prettig werken met voldoende aandacht voor werkplezier, werkdruk en collega’s die wat ouder worden (duurzame inzetbaarheid), zie LOAZ Kader generatiebeleid.

Uitgangspunten landelijk kader generatiebeleid

 • Het generatiebeleid in de umc’s richt zich op alle generaties.
 • Het landelijk kader biedt de mogelijkheid om per umc aanvullend beleid en/of afspraken te maken.
 • Het roept op om gebruik te maken van bestaande voorzieningen en regelingen op het terrein van:
  • vitaliteit en gezondheid
  • opleiding, ontwikkeling en loopbaanadvies
  • werktijd en diensten
  • verlof
  • organisatie en werk
 • Generatiebeleid gaat hand in hand met aanpak van werkdruk en richt zich op duurzame inzetbaarheid
 • Werkgever en medewerker dragen samen verantwoordelijkheid voor het goed en vitaal aan het werk zijn en blijven.

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2020