Beroepsorganisaties in gesprek met VWS over BIG-nummer

Naar aanleiding van de wijziging van de Wet BIG én vooruitlopend op nadere regelgeving heeft het CIBG onlangs informatie verstuurd waarin wordt bepaald op welke wijze het BIG-nummer moet worden bekend gemaakt. Bij de totstandkoming van deze nadere regelgeving zou het veld betrokken worden, maar dat is niet gebeurd. Ook over de datum van invoering, 1 april 2019, is de sector niet vooraf geïnformeerd.
8 maart 2019

Overleg met VWS

Inmiddels is actie ondernomen. Op 26 februari jl. heeft de KNMG, mede namens de BoZ (waarin vertegenwoordigd NVZ, NFU, GGZ Nederland, Actiz en VGN), een brief aan minister de Jonge (VWS) gestuurd. Partijen pleiten bij VWS voor uitstel en een redelijke invoeringsdatum van de wettelijke verplichting bij VWS. De BoZ-partijen gaan binnenkort in overleg met VWS over de manier waarop de regeling wél past bij de wensen en mogelijkheden van partijen. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zal de NFU deze delen.  

Doel van het overleg is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de invoering. Dit leidt mogelijk tot een nieuwe AMvB. Totdat de AMvB hierop is aangepast, wordt de IGJ gevraagd niet te handhaven op het zichtbaar voeren van het BIG-nummer.

Lees hier de informatie van VWS

NFU


Afdrukken
 
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2019