Regeneratieve geneeskunde

Regeneratieve geneeskunde biedt (chronisch) zieken uitzicht op genezing in plaats van symptoombestrijding. Hoe? Door nieuwe behandelingen te ontwikkelen die gebruik maken van het zelfherstellende vermogen van het lichaam, bijvoorbeeld met behulp van (stam)cellen, biomaterialen, slimme technologie en elektronica, en op basis van steeds meer wetenschappelijke kennis. De medische, economische en maatschappelijke voordelen zijn evident. Voorwaarde is echter wel een blijvende investering in onderzoek en publiek-private samenwerking.

Doel van regeneratieve geneeskunde is om blijvend en zonder bijwerkingen cellen, weefsels en orgaanfuncties te repareren, vervangen of herstellen na schade door ziekte of letsel. Dit biedt belangrijke kansen voor duurzame patiëntenzorg en economische groei.

Nederland heeft een sterke uitgangspositie op dit terrein door het hoge niveau van het fundamentele onderzoek en de toenemende samenwerking tussen biomedische en technologische onderzoekers. Nu is het echter zaak de vertaalslag te maken van laboratorium naar kliniek en van experiment naar grootschalige toepassing in de praktijk. De kans van slagen daarvan wordt in hoge mate bepaald door verdere en blijvende investeringen. In (fundamenteel en translationeel) onderzoek en productiefaciliteiten. In opleiding en talentontwikkeling (met name van wetenschappers die werken op het raakvlak van technologie en geneeskunde). In het consolideren en verder uitbouwen van samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld door het opstellen van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda en gezamenlijk gebruik van de wetenschappelijke infrastructuur. En in maatschappelijk verantwoord innoveren met aandacht voor sociale, ethische en juridische aspecten. Dat laatste vereist een brede maatschappelijke dialoog. Tevens dienen nieuwe producten ontwikkeld te worden op een duurzame en rendabele manier, zodat de kosten van de gezondheidszorg ook in de toekomst betaalbaar blijven.

Investeringen zullen zich ongetwijfeld terugverdienen: ziekten waarvoor momenteel genezende therapieën worden ontwikkeld kosten Nederland jaarlijks veel geld. Door nieuwe regeneratieve behandelingen kunnen straks niet alleen meer patiënten weer volledig participeren in de maatschappij, maar blijft Nederland ook verzekerd van goedopgeleide wetenschappers die bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de daaruit voortvloeiende banengroei. Ook de wetenschappelijke opbrengsten zijn naar verwachting aanzienlijk. En dat maakt het aantrekken van meer publiek en privaat geld ook weer makkelijker.

Route regeneratieve geneeskunde: gamechanger op weg naar brede toepassing

VWS masterclass regeneratieve geneeskunde


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018