Wetenschap

Wetenschap
Kennis is de basis voor goede zorg. Vrijwel al het Nederlandse (bio)medisch onderzoek vindt plaats in de umc’s. Zij vertalen deze kennis direct in breed inzetbare toepassingen. De umc’s staan daarmee aan de basis van belangrijke innovaties.

De umc’s stemmen hun onderzoeksagenda af op maatschappelijke vraagstukken, zoals de toename van het aantal chronisch zieken en de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Dit gebeurt zowel op nationaal, Europees, als internationaal niveau. Zo kan er antwoord gegeven worden op dringende vraagstukken. De umc’s nemen actief deel aan het Nederlandse topsectorenbeleid en de agendasetting van de Europese commissie voor onderzoek en innovatie.

De basis voor de beantwoording van de vraagstukken ligt in:

  • De sterke wetenschappelijke grondslag die de umc’s hebben door hun hechte relatie met de universiteit;
  • Het versterken van de samenwerking met private partijen.

De umc’s kunnen gezamenlijk inhoud geven aan hun publieke taak, bijvoorbeeld door het vergroten van onderlinge afstemming of het realiseren van een betere aansluiting tussen patiëntenzorg en onderzoek.

Topsector
Ons land heeft een wereldwijde reputatie als het gaat om (bio)medisch wetenschappelijk onderzoek. Zo staan vier van de acht umc’s in de top-vijftien van de Europese kennisinstellingen. Nationaal gezien nemen de umc’s ruim een derde van de totale hoeveelheid wetenschappelijke publicaties voor hun rekening. In vergelijking met andere landen realiseren ze het hoogst aantal publicaties per miljoen euro onderzoeksbudget.

Er valt winst te behalen als bedrijven erin slagen de kennis vanuit de umc’s om te zetten in nieuwe medicijnen of technologieën. Omdat de sector life sciences (biowetenschappen) een sterke positie heeft in Nederland en de mogelijkheid heeft om verder te groeien, is deze door de overheid aangewezen als topsector. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is, die oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken en waarin de overheid extra investeert.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018