Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

Per 1 mei 2018 komt de Anw-compensatie in de pensioenregeling van het ABP te vervallen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de financiële situatie van uw partner bij uw overlijden voor uw pensioenleeftijd.

Vanuit de NFU is daarom gezocht naar alternatieve mogelijkheden om aanvullend inkomen na overlijden te verzekeren tegen een acceptabele premie en soepele voorwaarden.
Op advies van pensioenadviseur EBC Nederland is de oplossing gevonden in een Collectieve Overlijdensrisicoverzekering bij Allianz. Deze biedt een vrijwillige, tijdelijke nabestaandendekking na uw onverhoopt overlijden, tegen een scherpe premie.
U kunt zelf beslissen of u hiervan gebruik wilt maken. De premie komt voor uw eigen rekening en betaalt u zelf rechtstreeks aan de verzekeraar. Binnenkort ontvangt u per mail uitgebreide informatie over deze vrijwillige nabestaandenverzekering, de hoogte van de netto premie en de manier waarop u zich digitaal kunt aanmelden.

Wij willen benadrukken dat het zéér belangrijk is om deze informatie tijdig te lezen, zodat u vóór 1 mei 2018 een weloverwogen keuze kunt maken.

De huidige Anw-compensatie loopt nog door tot 1 mei 2018. Dit betekent dat als u ná 30 april 2018 overlijdt, uw partner niet meer in aanmerking komt voor Anw-compensatie. Deze wijziging geldt niet voor nabestaanden die momenteel Anw-compensatie ontvangen. Zij blijven hun uitkering ontvangen volgens de oude voorwaarden.

Er is een uitzondering voor mensen die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor vóór 1 mei 2018 niet kunnen verzekeren. Ook zijn er door ABP bepaalde uitzonderingsituaties voor mensen die zich om een andere reden niet voor 1 mei 2018 kunnen verzekeren.

Klik hier voor meer informatie.

U heeft overigens tot 1 juni 2018 de tijd om de tijdelijke nabestaandendekking te regelen.
Als u op dit moment géén partner heeft, dan is deze informatie voor u op dit moment niet van belang. Uiteraard kunt u op een later moment bij huwelijk, het aangaan van een geregistreerd partnerschap of samenwoning alsnog gebruik maken van deze oplossing.

Met deze collectieve overlijdensrisicoverzekering kunnen wij u een passende oplossing aanbieden, die gunstiger is dan individueel verzekeren.
Wij hopen dat u voor uzelf en uw partner de tijd neemt om een weloverwogen keuze te maken.


Afdrukken
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2018