Grensverleggende geneeskunde voor topreferente patiënten


Behandeling van gynaecologische vorm- en functieafwijkingen (AMC)

Vrouwen kunnen in de loop van hun leven klachten krijgen die te maken hebben met problemen rond de geslachtsorganen of de nabije omgeving daarvan. Dergelijke klachten kunnen verschillende oorzaken hebben.

Ze kunnen bijvoorbeeld ontstaan door aangeboren afwijkingen, zoals een afgesloten vagina of een dubbel aangelegde baarmoeder of vagina. Het kunnen ook zogenoemde 'verworven veranderingen' zijn. Voorbeelden daarvan zijn verzakkingen van de baarmoeder, blaas of darmen of incontinentie van urine en/of ontlasting doordat de bekkenbodemspieren verslapt of juist overactief zijn.

Ook kunnen slecht genezen inscheuringen na een bevalling last veroorzaken, bijvoorbeeld als daardoor een fistel is ontstaan tussen vagina en anus. Ook pijn bij de geslachtsgemeenschap en buikpijn kunnen te maken hebben met een aangeboren of verworven afwijking.

Soms zijn dergelijke klachten vrij eenvoudig op te lossen - vaak is het ingewikkelder. Vrouwen met complexe of niet goed verklaarbare klachten in het bekkenbodemgebied hebben vaak al veel verschillende specialisten gezien. Soms kwamen die tot uiteenlopende conclusies en zijn de klachten onvoldoende in hun onderlinge verband beoordeeld. Vrouwen die al lang bepaalde functie- of pijnklachten hebben, hebben soms al diverse ingrepen gehad zonder dat ze van hun klachten af zijn gekomen.

De kans bestaat dat de klachten psychische gevolgen hebben en/of gevolgen voor de seksualiteit en de seksuele relatie. Klachten kunnen ontstaan of verergeren door angst, spanningen of schaamte. Ook seksueel misbruik in het verleden kan pijn en verandering in functie van de geslachtsorganen en het bekkenbodemgebied met zich meebrengen.

Na verwijzing door hun specialist kunnen vrouwen met dergelijke complexe klachten op onze afdeling terecht. We behandelen ook kinderen met aangeboren afwijkingen of seksuele ontwikkelingsstoornissen.

Ons team bestaat uit gynaecologen, kindergynaecologen, (kinder)seksuologen, psychiaters, urologen, maagdarmleverartsen, darmchirurgen, plastisch chirurgen, radiologen en gespecialiseerde fysiotherapeuten. Zij kunnen de problemen uit verschillende invalshoeken bekijken en samen zoeken naar de oorzaken en de beste oplossingen daarvoor.

De behandeling van de klachten hangt af van de gevonden oorzaak. Mocht een operatie nodig zijn, bijvoorbeeld om een ernstige of opnieuw ontstane verzakking van de blaas of baarmoeder op te heffen, dan maken de gynaecologen gebruik van de nieuwste hulpmiddelen en technieken om dit te doen. Veel van dergelijke operaties kunnen in dagopname verricht worden.

Soms blijken klachten voort te komen uit een probleem waarvoor geen chirurgische ingrepen bestaan. Dan kunnen gesprekstherapie en/of gespecialiseerde fysiotherapie vaak bijdragen aan verlichting van de klachten. Naarmate vrouwen zich beter bewust zijn van de klachten en hoe die zijn ontstaan en ze er beter mee om leren gaan, is de neiging minder groot om weinig zinvolle - of soms zelfs schadelijke - ingrepen te ondergaan. Een combinatie van medische behandeling en begeleiding of gesprekken is eveneens mogelijk.

Doordat de huisarts of specialist patiënten met deze klachten voorafgaand aan de eerste afspraak per mail of fax aanmelden, kan de afdeling Gynaecologie hen indelen op het spreekuur van de specialist die waarschijnlijk de beste hulp kan verlenen.

Ziet het ernaar uit dat de klachten erg ingewikkeld zijn of een lange voorgeschiedenis hebben, dan zal de eerste afspraak een uur beslaan. De specialist die dit eerste consult doet, heeft dan voldoende gelegenheid om goed op een rijtje zetten waar en wanneer de problemen zich voordoen en waar dat mogelijk mee te maken heeft. Hij of zij zal zo nodig andere deskundigen bij de behandeling betrekken en met de patiënte (en/of de ouders) bespreken hoe de aanpak er uit zou kunnen zien.

De afdeling Gynaecologie van het AMC besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van zorg en past daarom een kwaliteitssysteem toe. Ook worden groepsbijeenkomsten (spiegelbijeenkomsten) georganiseerd waarbij patiënten hun ervaringen met de polikliniek en/of de ziekenhuisafdeling en behandeling vrijuit kunnen vertellen. De medewerkers en artsen luisteren naar die ervaringen, die gebruikt worden om de zorg verder te verbeteren.

Contact:

gynaecologie@amc.nl
Gynaecologie (algemene tekst)

Overige links:

Stichting Bekkenbodem Patiënten
Patientenvereniging Gynaecologie Nederland

Consult
advies van een specialist aan een andere arts
Fistel
door ziekte ontstane verbinding, doorgang
Verworven
niet-aangeboren

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2015