Grensverleggende geneeskunde voor topreferente patiënten


Hoog risico zwangerschap (moeder en kind) (UMC Utrecht)

  • Advisering voorafgaand aan de zwangerschap en behandeling van vrouwen gedurende de zwangerschap met bestaande, ernstige aandoeningen
  • Behandeling van zwangere vrouwen met dreigende vroege vroeggeboorte (bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken)
  • Behandeling van zwangere vrouwen met ernstige (vroege) zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie).
  • Behandeling van zwangere vrouwen met een grote kans op bloedverlies tijdens de zwangerschap of bij de bevalling.

Relevante diagnose(s)
Voor de zwangerschap: diabetes mellitus, orgaantransplantatie, hartafwijkingen, immuunziekten (o.a. SLE), ernstige hypertensie/vaat-afwijkingen, bloedstollingsstoornissen en maag/darmziekten.

Tijdens de zwangerschap: vroege zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie), (dreigende) vroeggeboorte (<32 weken), bloedverlies bij problemen met de aanleg van de moederkoek (placenta).

Specifieke expertise
Diabetes mellitus, Pre-eclampsie (counseling/behandeling) en operatieve behandeling van afwijkingen aan de moederkoek (placenta in-/percreta).

Meer informatie:

www.umcutrecht.nl

Patiëntenverenigingen:

Vereniging Ouders van Couveusekinderen
Vereniging van Meerlingen
Vereniging HELLP Syndroom
Vereniging Ouders van een overleden kind

Contact:

Prof. dr. G.H.A. Visser: diabetes mellitus
Prof. Dr. H.W. Bruinse: pre-eclampsie, operatieve interventie
Dr. G.C.M.L. Christiaens: bloedstollingsafwijkingen

zie ook de Algemene tekst Gynaecologie

 
Overige links:

Diabetes Mellitus bij kinderwens en zwangerschap, algemene informatie van het Erfocentrum
Systemische lupus erythematodes (SLE), algemene informatie van het Erfocentrum
ZwangerWijzer, zelftest om de risico`s van u en uw partner al vóór de zwangerschap in kaart te brengen. U vindt er ook informatie en advies op maat.
ZwangerNu.nl, informatie over zwangerschap en leefstijl, medicijnen, diagnostiek en meer.


NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra / Oudlaan 4, 3515 GA / Postbus 9696, 3506 GR Utrecht / T 030 273 98 80 / nfu@nfu.nl / Disclaimer © 2015